Tabiiyet

Bağlılık, bağımlılık.

Daha Fazla Göster

Tabiiyet Kelimesi

×

Tabiiyet kelimesi hakkında yapılan detaylı analiz ve araştırmanın sonucunda, en çok merak edilen konular, tespit edilmiş olup, bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Tabiiyet Ne Demek? Tabiiyet Nedir?

Tabiiyet kelimesi, bağlı olma, bağlılık anlamlarına gelmektedir.

Tabiiyet Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Nedir?

Kelimenin doğrusu Tabiiyet şeklindedir. Tabiyet ise yanlıştır.

Tabiiyet Kelimesinin Heceleri

Ta-bi-i-yet

Tabiiyet Kelimesi Hakkında Diğer Bilgiler

Tabiiyet kelimesi, 4 sesli, 4 sessiz, toplamda 8 harften oluşmaktadır.

İçerisinde Tabiiyet Kelimesi Geçen Cümleler

 • "Fransız tabiiyetine girivermişler o zaman." (Sait Faik Abasıyanık)
 • Osmanlı Devleti vatandaşlarının haklarını korumak ve ülke güvenliğini sürdürmek maksadıyla bir Tabiiyet Kanunu çıkarmıştır. Bu Kanun kapsamında Ermenilerin Amerika’ya göç ederek ABD vatandaşı olmalarını kontrol altına almak maksadıyla Amerikan Hükümetiyle 1874 yılında bir Tabiiyet anlaşması imzalamaya çalışmıştır. Ancak bu çabası birçok sorunu da beraberinde getirmiş ve uzun yıllar ABD ile ilişkilerinde önemli bir anlaşmazlık konusu olarak gündeme gelmiştir.
 • Osmanlı Devleti’ni uzun yıllar uğraştıran tabiiyet sorunu, kapitülasyonların getirdiği muafiyetlerden yararlanmak isteyen gayri Müslim Osmanlı tebaasının elde ettiği imkânlar neticesinde ecnebi devletlerin himayesine geçmesiyle başlamıştır. (1869 Osmanlı Tabiiyet Kanunu ve Büyük Devletlerin Bu Kanuna Bakışı, Gülşen ULUKAYA)
 • Her devlet, bir şahsın kendi tabiiyetinde olup olmadığını serbestçe tâyin etmek yetkisine sahiptir. (Türk hukukunda evlenmenin tabiiyete tesiri, Doç. Dr. Osman Fazıl Berki)
 • ... milliyet kişiyi milletin bir parçası yaparken, tabiiyet veya vatandaşlık kişiyi devletin öğesi haline getirmektedir. (İbrahim SERBESTOĞLU, Osmanlı Devleti’nde Tabiiyet, Doktora Tezi, Samsun 2010.)

 • Portföy


  Demsek Dereotu Ecdat İstida İtlaf Karnabit Kasımpatı Kategorik Kefaret Layiha Münakale Münezzeh Mütemadi Oturgaç Provokasyon Sevdicek Tabiiyet Tekabül Zafiyet Zayiat Zührevi

  Bu premium domaine sahip olmak ister misiniz?

  Dan aracılığıyla satın alın.
  🔗

  Paylaş